O B A V E Š T E NJ A

DOKUMENTACIJA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA  
ZAKAZANU ZA 04.08.2020

1. POZIV ZA SKUPŠTINU 2020
2. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE 2020

3. FORMULAR ZA GLASANJE 2020

This page last modified on Tuesday, June 30, 2020

4. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI OSTVARENE U 2019 GODINI

aaaaaaaaaaaaiii