O B A V E Š T E NJ A

DOKUMENTACIJA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA  
ZAKAZANU ZA 28.06.2019

1. POZIV ZA SKUPŠTINU 2019
2. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE 2019

3. FORMULAR ZA GLASANJE 2019

This page last modified on Tuesday, May 28, 2019

4. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI OSTVARENE U 2018 GODINI

aaaaaaaaaaaaiii